Consulting

Informatieland heeft een lang en respectabel track record op het gebied van adviseren. Korte interventies, strategische adviezen, maar ook complexe veranderingen begeleiden vanuit een initieel adviserende rol. Meestal zijn dit adviezen voor kennisintensieve, veelal grote of complexe organisaties.

 

We beschikken over een breed scala aan instrumenten, zowel om de huidige situatie te analyseren, als om het doel op een professionele manier vast te stellen. Als geen ander weet Informatieland een plan van aanpak op te zetten dat het beste bij de organisatie past waarvoor het advies wordt geschreven.

Meestal leveren wij een business case die het advies begeleid en de besluitvorming rond de vervolgstappen duidelijk maakt. Het karteren en visualiseren van probleemgebieden is hierbij vaak een belangrijke steun.

De workshops en brainstorms van Informatieland zijn vaak inspirerend en leiden meestal tot duidelijke consensus over de te nemen stappen, of begeleiden teams in het maken van moeilijke keuzes. Vaak gebruiken organisaties de workshops van Informatieland voor een eerste kennismaking, zowel met ons als adviseurs, als met het probleemgebied.

De brede ervaring binnen industrie, overheid en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg en onderwijs, zorgt er voor dat Informatieland de deelnemers door vele brillen naar de voor hen liggende problemen kan laten kijken en vaak met insteken en oplossingen komt die buiten de traditionele denkkaders van de eigen organisatie vallen.