Kenniskaart

Informatieland heeft een taxonomische kenniskaart ontwikkeld die organisaties in grote mate transparant kan maken. Deze methodiek heeft geleid tot belangrijke verbeteringen in efficiëntie en innovatie, in kennisrijke en complexe organisaties. Ervaringen van organisaties uit vele branches leert dat een kenniskaart nooit zelf kennis draagt, maar alleen naar kennis verwijst. De meest succesvolle kenniskaarten zijn gebaseerd op een kennisstructuur in de vorm van een boom, een taxonomie, met vertakkingen en labels.

Deze zijn op de specialisaties binnen de afdelingen van een organisatie afgesteld. Iedere medewerker is verbonden met een combinatie van labels die voor hem of haar geldend zijn, vanuit werkervaring, specialisme of opleiding. De kracht van de kaart zit in de transparantie die bereikt wordt over de afdelingen en de locaties, dwars door de organisatie heen, met als zoekresultaat een korte lijst van medewerkers uit verschillende disciplines die met diezelfde combinatie van factoren of ervaringen te maken heeft gehad.

 

De voordelen van het gebruik van kenniskaarten valt op te delen in vier specifieke gebieden:

 

  • Specialisten vinden elkaar, locatie en vakgebied ongebonden, rondkennis, ervaringen, of vraagstelling, vaak met betrekking tot producten of cliënten.

 

  • Het management van de organisatie krijgt door de kenniskaart een overzicht hoe competenties en ervaringen verdeeld zijn over de verschillende regio’s en locaties en hoe deze staan in verhouden tot cliëntpopulatie of andere ratio’s. Het vormt belangrijke input voor de strategische planning.

 

  • Locatie- en teammanagement kan behoefte aan training en structurele kennisuitwisseling beter peilen en inplannen. Ook kunnen kennisontwikkelingsprogramma’s beter gecoördineerd worden, als dit “middelmanagement” dergelijk inzicht van de eigen locatie heeft.

 

  • Een kenniskaart brengt het intellectueel kapitaal van organisaties goed in beeld. De intelligence dat een dergelijk overzicht bied geeft ruimte om belangrijke stappen te zetten in de commercialisatie van kennis in nieuwe verdienmodellen.

 

Nieuwe transparantie geeft zo veel mogelijkheden en nieuwe verantwoordelijkheden dat daarmee kennismanagement een betere kans krijgt zich te ontwikkelen, nu beter op resultaat af te rekenen dan zonder kenniskaart.