Innovatie

Succesvol innoveren gaat vooral over de inrichting van het proces, het gemak waarmee bronnen en specialisten aangesloten raken op het juiste moment tijdens de stappen van het innovatieproces. Informatieland heeft voor haar klanten regelmatig het innovatieproces ontwikkeld of verbeterd. Dit geeft betere resultaten, maar zorgt vooral ook voor versnelling van de zogenaamde time to market. Onderzoek heeft laten zien dat er maar zelden sprake is van een toevallige ingeving. 

Integendeel. Innoveren en innovatieprocessen beginnen vaak met een (goed voorbereide) brainstorm, waarin literatuur, best-practices, competitive intelligence etc. ter voorbereiding beschikbaar zijn. En een brainstormleider die weet hoe creativiteit werkt en hoe die eerste resultaten moeten worden vastgelegd.

 

Van idee tot nieuw product, dienst of werkende verbetering. Het is een proces dat uit verschillende stappen bestaat en tussen iedere stap is er een besluit of het idee goed genoeg is voor de volgende fase. Informatieland professionaliseert het gehele proces rond innovatie, van brainstorm tot realisatie, de besluitvorming rond iedere stap en het vastleggen en overdragen van de kennis en informatie bij de verschillende stappen.