Curriculum

Op de pagina Portfolio kunt u zien voor welke bedrijven en instellingen Informatieland werk heeft verricht. Op vele gebieden binnen een diversiteit van organisaties heeft Informatieland ervaring met de verschillende facetten van kennis- en informatie management. Hieronder leest u wat zo al de aard van een aantal opdrachten is geweest.  

Voor een groot advocatenkantoor / fiscale dienstverlener heeft Informatieland de kennismanagementfunctie ingericht, met installatie van management team, werkgroepen en commissies, aansluiting van kantoren binnen de Benelux, bepaling van de business case en uitrol van een organisatiebrede strategie.

 

Voor een grote dienstverlener in de gezondheidszorg ontwikkelde Informatieland het kennismanagementprogramma en een kenniskaart (inclusief roll-out) die middels toepassing van taxonomieën zorgde voor transparantie over alle 12 medische specialismen en best-practices over een tiental hoofdlocaties.

 

Voor een groot internationaal accountantskantoor ontwikkelde Informatieland een clientweb 3.0 applicatie en het achterliggend verdienmodel. Het programma betrof ook pilots met klanten en de organisatiebrede uitrol. In aanvang werd een business case ontwikkeld gebaseerd op cross selling en gunning.

 

Voor een grote nationale bank transformeerde Informatieland de interne informatie- en archieffunctie in een proactief multifunctioneel kenniscentrum. Hierbij werden nieuwe processen en rollen ontwikkeld en bij een 40-tal medewerkers geïntroduceerd.

 

Voor de Politie ontwikkelde Informatieland, in directe samenwerking met wijkagenten, wijkkaarten opgebouwd uit relevante informatie- en kennislagen en uitgerold in pilots in midden Nederland.

 

Voor een academisch ziekenhuis stelde Informatieland de business case en strategie samen voor de professionalisering van kennis- en informatiemanagement, in lijn met de academische- en educatieve ambities van de organisatie.

 

Voor een chemische international ontwikkelde Informatieland de innovatie- en kennismanagementstrategie met focus op innovatie en marktontwikkelingsprogramma’s, aan het programma gekoppelde management dashboards en de integratie van verantwoordelijkheden van informatie- en innovatieteams.

 

Voor een groot ministerieel agentschap organiseerde Informatieland de ontwikkeling van een nieuw kenniscentrum, waarbij processen, rollen, diensten en producten werden her-ontwikkeld, met nieuwe interne klanten en een duidelijke bijdrage aan de centrale dienstverlening van de organisatie.

 

Voor een internationale business school in het Midden Oosten ontwikkelde Informatieland een management opleidingsprogramma voor academisch geschoolden van diverse achtergronden.

 

Voor een van de grootste Europese hoofdsteden ontwikkelde Informatieland het kennismanagement programma, met herstructurering van het team, hun rollen en hun bijdrage aan grote stedelijke ontwikkelingsprojecten. Introductie van Web 2.0 gestuurde dienstverlening.

 

Voor een grote internationale bank ontwikkelde Informatieland de kennis- en informatiemanagement visie en missie als centraal onderdeel van de nieuw op te richten economische onderzoeksgroep en definieerde Informatieland de grote onderliggende veranderingsprojecten.

 

Voor een samenwerking tussen grote internationale research instituten en universiteiten  ontwierp Informatieland de kennisuitwisseling, projectenbase en samenwerkingsdisciplines.

 

Voor een Internationale consulting groep heeft Informatieland de kennismanagement dienstverlening opgezet en leiding gegeven aan de marktrealisatie.