Kennismanagement

Sedert haar oprichting helpt Informatieland organisaties met kennismanagement. Meestal zijn dit kennisrijke, complexe of kennisintensieve organisaties met een multidisciplinaire samenstelling en/ of multinationaal. Informatieland kan zich bogen op een lange lijst referenties en weet als geen andere adviseur hoe kennismanagement succesvol ontwikkeld kan worden, vaak met toepassing van de nieuwste Web 3.0 technieken en verschillende scenario’s. Hier volgen enkele aanpakken die Informatieland hanteert.

 

  • Het introduceren van kennismanagement taken en verantwoordelijkheden binnen de bestaande organisatie / informatiedienstverlening. Het doen van kennismanagement op een professioneel niveau betekent een aantal verantwoordelijkheden nemen of taken toe-eigenen die goed ingebed moeten worden in de werkzaamheden van de organisatie. We werken met het maken van kenniskaarten, het vastleggen van best practices, het ontsluiten van project ervaringen, het opstarten en faciliteren van communities of special interest groups etc.

 

  • Het werken met Web 3.0, Social Media en Portal oplossingen, in te zetten voor kennisdeling, kennisontwikkeling en innovatie. We werken met verschillende tools en scenario’s en maken gebruik van best practices waarinSocial Mediaondersteunend werkt voor kennismanagement, maar ook vaak belangrijk is bij de aanpassing van kernprocessen of het verdienmodel van de organisatie. We hebben Web 3.0 oplossingen voor kennisdeling met klanten, bloggen en community building en project management.

 

  • Ontwikkelen van  een Plan van Aanpak voor kennismanagement. We maken een Plan van Aanpak om tot maximale ontwikkeling van kennismanagement te komen. Dit is een systematische aanpak waarin verschillende werkstromen benoemd worden en belangrijke stappen per stroom worden gedefinieerd. Deze aanpak geeft ook duidelijk de relatie weer van activiteiten van de informatie, ICT, HR, R&D, Communicatie, en andere afdelingen.

 

  • De business case voor kennismanagement. Informatieland was de eerste in Europa die de business case voor kennismanagement kon maken. We kunnen eenvoudig en logisch aantonen wat de meerwaarde van kennismanagement is. Hierdoor krijgen initiatieven sneller groen licht en wordt er sneller budget gevonden.

 

  • Het ontwikkelen van een kennisdelende organisatiecultuur. Informatieland beschikt over verschillende middelen en aanpakken die in het verleden met succes zijn toegepast in het ontwikkelen van een optimale kenniscultuur.